Cân 1 số, 2 số, 3 số, 4 số lẻ dòng Quintix – Satorius

 

1. Giới thiệu sơ lược về Sartorius AG – Đức

  • Qua hơn 140 năm, Satorius đã đạt được các thành công trong sản phẩm các sản phẩm có tính sáng tạo và hiệu quả cao.
  • Công ty được thành lập bởi Florenz Satorius, một cựu thành viên cơ khí của trường Đại Học Goettingen tạo nên xưởng cơ khí Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius.

  • Từ đây cho ra đời sáng chế tiên phong của ông – Cân phân tích với chùm tia ngắn – làm nên cuôc các mạng trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu.
  • Năm 1927, cùng với giải thưởng về Nobel hóa học Laureate Richard Zsigmondy, Sartorius đã thành lập lên công ty Membranfiltergesellschaft mbH, sản xuất giấy lọc phòng thí nghiệm cho công nghệ sinh học.
  • Ngày nay, lĩnh vực cân & sản xuất giấy lọc là một trong những công nghệ cốt lõi trong các mảng sản phẩm mở rộng của Satorius.

2. Dòng cân Quintix Precision Balance – Sartorius AG

 

 

Model   Quintix 224-1S Quintix 124-1S Quintix 64-1S Quintix 613-1S Quintix 513-1S Quintix 313-1S
Khả năng cân g 220 120 60 610 510 310
Độ đọc mg 0.1 220 220 1 1 1
Độ lặp lại mg 0.1 0.1 0.1 1 1 1
Độ tuyến tính mg 0.1 0.1 0.1 1 1 1
Thời gian ổn định s 2 0.1 0.1 1 1 1
Model   Quintix 213-1S Quintix 6102-1S Quintix 612-1S Quintix 412-1S Quintix 6101-1S Quintix 5101-1S
Khả năng cân g 210 6,100 610 410 6,100 5,100
Độ đọc mg 1 10 10 10 100 100
Độ lặp lại mg 1 10 10 10 100 100
Độ tuyến tính mg 1 10 10 10 100 100
Thời gian ổn định s 1 1 2 2 2 2
Model   Quintix 2101-1S Quintix 6100-1S Quintix 5100-1S
Khả năng cân g 2,100 6,100 5,100
Độ đọc mg 100 1000 1000
Độ lặp lại mg 100 500 500
Độ tuyến tính mg 100 500 500
Thời gian ổn định s 2 2 2

 

Brochure: Quintix® Precision Balance Satorius – Germany

Tham khảo thêm Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ, 4 số lẻ Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp