Máy so màu Colorimeter

Máy so màu Colorimeter phòng thí nghiệm

  • Máy so màu Colorimeter là thiết bị được dùng để đo bước sóng của ánh sáng. Thiết bị được phát minh bởi Louis Jules Duboscq in 1870.
  • Kỹ thuật so màu thường được sử dụng trong nghiên cứu sinh hóa, bao gồm định lượng màu sắc
  • Sự khác biệt về cường độ màu sắc dẫn đến sự khác biệt trong việc hấp thụ ánh sáng. Tốc độ của màu tương ứng với tỷ lệ của hợp chất được đo.
  • Thiết bị được ứng dụng trong ước tính mẫu sinh hóa, huyết tương, công nghiệp thực phẩm, sơn màu, dược phẩm…

Showing 1–16 of 17 results