Máy rửa dụng cụ thủy tinh

Máy rửa dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

  • Máy rửa dụng cụ thủy tinh tích hợp chức năng làm sạch, khử trùng và làm khô theo từng model với chương trình cài đặt cài đặt khác nhau.
  • Mẫu làm sạch: các dụng cụ thủy tinh như cốc, bình, pipet, bình petri, burette, ống nghiệm…
  • Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm với các thương hiệu nổi tiếng như Steelco, SMEG, Biobase, Labconco, Tuttnauer, Lancer….

Showing all 7 results