Tủ đựng hóa chất chống cháy

Tủ đựng hóa chất chống cháy

  • Tủ đựng hóa chất chống cháy chứa các chất lỏng có điểm chớp cháy không vượt quá 100°F
  • Mẫu bảo quản trong tủ: Diethyl Ether, nhiên liệu diesel, dung môi sơn pha loãng, mêtylbenzen,…trong các xưởng sản xuất, bệnh viện, phòng thí nghiệm,…
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn FM, CE, theo (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30
  • Sản phẩm được cung cấp bởi SYSBEL®(Shanghai Sysbel Industry & Technology Co., Ltd.), chuyên sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe và sự an toàn của người lao động.

Showing 1–16 of 17 results