Tủ lạnh chống cháy nổ

Tủ lạnh chống cháy nổ PTN

  • Tủ lạnh chống cháy nổ bảo quản mẫu và hóa chất dễ cháy nổ.
  • Là giải pháp an nhằm bảo vệ an toàn cho môi trường và nhân lực.
  • Các chất lỏng dể cháy như Axit mạnh hay oxidizers và các khí nên không nên được lưu trữ trong môi trường có không gian kín như tủ lạnh
  • Khái niệm hóa chất dễ cháy: Là hóa chất có điểm bốc cháy nhỏ hơn 100°F

Showing all 6 results