Máy cất nước

Máy cất nước phòng thí nghiệm

  • Máy cất nước được sử dụng để sản xuất ra nước chất lượng cao thông qua quá trình chưng cất.
  • Nước cất thông thường được chia thành ba loại: nước cất 1 lần, 2 lần và 3 lần.

Hiển thị kết quả duy nhất