Tủ đông chống cháy nổ

Tủ đông chống cháy nổ phòng thí nghiệm

  • Tủ đông chống cháy nổ dùng để bảo quản mẫu và hóa chất dễ gây cháy.
  • Là giải pháp an cho các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp nhằm bảo vệ an toàn cho môi trường và nhân lực.
  • Các khuyến cáo khi sử dụng tủ đông bảo quản mẫu dễ cháy:
    • Các mẫu dễ cháy không nên lưu trữ ở nhiệt độ (-40°F)
    • Axit mạnh hay oxidizers và các khí nên không nên được lưu trữ trong tủ đông

Showing all 9 results