Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer

1. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – Model ULTIMA 810 LX

Cấu hình của cửa Cửa tủ được làm bằng thép chông gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 3.1 gal (12 L)
Kích thước bên trong 21.1″ × 19.6″ × 20.5″

(535 × 498 × 520 mm)

Kích thước bên ngoài 24″ × 33.5″ × 29.1″

(609 × 850 × 739 mm)

Kích thước bên ngoài với tủ cơ sở tùy chọn 24″ × 52.8″ × 29.1″

(609 × 1340 × 739 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt chuẩn

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ 95°C ( 203°F)
Trọng lượng 187 lb. (85 kg)
Thể tích sử dụng 4.9 cu.ft

Brochure: 810 LX Undercounter Washer Lancer

 

2. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 820 LX 

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 3.1 gal (12 L)
Kích thước bên trong 21.1″ × 19.6″ × 20.5″

(535 × 498 × 520 mm)

Kích thước bên ngoài 24″ × 33.5″ × 29.1″

(609 × 850 × 739 mm)

Kích thước bên ngoài với tủ cơ sở tùy chọn 24″ × 52.8″ × 29.1″

(609 × 1340 × 739 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt chuẩn

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức, kim phun, bộ lộc HEPA

Trọng lượng 253 lb. (115 kg)
Thể tích sử dụng 4.9 cu.ft

Brochure: 820 LX Undercounter Washer Lancer

 

3. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 1300 LX

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 4 gal (15 L)
Kích thước bên trong 21″ × 25.4″ × 20.5″

(535 × 644 × 520 mm)

Kích thước bên ngoài 24″ × 64.7″ × 29.6″

(609 × 1643 × 752 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức, kim phun, bộ lộc HEPA

Trọng lượng 319 lb. (145 kg)
Thể tích sử dụng 6.4 cu.ft.

Brochure: 1300 LX Freestanding Washer Lancer

 

4. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 1600 LXP

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 7.9 – 9.2 gal (30 – 35 L)
Kích thước bên trong 27.7″ × 33.8″ × 26.7″

(703 × 858 × 678 mm)

Kích thước bên ngoài 34.1″ x 71.4″ x 33.8″

(866 × 1814 × 858 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ Chức năng rửa: 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức, kim phun, bộ lộc HEPA

Trọng lượng 474 lb. (215 kg);
Thể tích sử dụng 14.4 cu.ft.

Brochure: 1600 LXP Freestanding Washer Lancer

 

5. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 815 LX

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 3.1 gal (12 L)
Kích thước bên trong 21.1″ × 19.6″ × 20.5″

(535 × 498 × 520 mm)

Kích thước bên ngoài 24″ × 33.5″ × 29.1″

(609 × 850 × 739 mm)

Kích thước bên ngoài với tủ cơ sở tùy chọn 24″ × 52.8″ × 29.1″

(609 × 1340 × 739 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ Chức năng rửa: 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức.

Trọng lượng 187 lb. (85 kg)
Thể tích sử dụng 4.9 cu.ft.

Brochure: 815 LX Undercounter Washer Lancer

 

6. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 910 LX

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 3.4 gal (13 L)
Kích thước bên trong 21″ × 21.4″ × 20.5″

(535 × 544 × 520 mm)

Kích thước bên ngoài 24″ × 58.4″ × 29.6″

(609 × 1483 × 752 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ Chức năng rửa: 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức, kim phun, bộ lộc HEPA

Trọng lượng 315 lb. (143 kg)
Thể tích sử dụng 5.7 cu.ft.

Brochure: 910 LX Freestanding Washer Lancer

 

7. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 1400 LXP

Cấu hình của cửa Cửa gấp được làm bằng thép không gỉ 304L.

Có lựa chọn thêm (optional) cho loại của kính có thể nhìn bên trong View-In-Process (VIP) quá trình rửa của thiết bị

Thể tích nước đầy 5.2 – 6.6 gal (20 – 25 L)
Kích thước bên trong 24.6″ × 30.4″ × 24.8″

(626 × 773 × 629 mm)

Kích thước bên ngoài 31.1″ × 68.2″ × 31.8″

(789 × 1731 × 808 mm)

Chương trình rửa 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình cài đặt tùy chọn

Chức năng chu kỳ Chức năng rửa: 95°C ( 203°F)

Chức năng sấy khô: buông không khí cưỡng bức, kim phun, bộ lộc HEPA

Trọng lượng 469 lb. (213 kg)
Thể tích sử dụng 10.7 cu.ft.

Brochure: 1400 LXP Freestanding Washer Lancer

 

8. Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Lancer – ULTIMA 1800 LXA

Cấu hình của cửa Loại cửa đôi, bằng kính có thể nhìn bên trong quá trình rửa thiết bị
Kích thước bên trong 30.3” H x 41.89” W x 20” D
Kích thước bên ngoài 78.06” H x 55.01” W x 33.07” D
Chương trình rửa 06 cấp độ rửa
Công suất tiêu thụ nước 9,25 đến 12,42 gal (đổ đầy)

35 L – 47 L (đổ đầy)

Chu kỳ 4 chương trình cài đặt trước

36 chương trình người sử dụng cài đặt

Brochure: 1400 LXP Laboratory Glassware Washer Dryers Lancer

Tham khảo thêm: Máy rửa dụng cụ thủy tinh Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp