Máy rửa cốc thủy tinh Labconco

 

Máy rửa cốc thủy tinh phòng thí nghiệm – mang nhiều lợi ích kinh tế hơn việc rửa bằng tay, FlaskScrubber® được thiết kế để rửa bình tam giác, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh,…và các dụng thủy tinh chuyên dụng khác trong phòng thí nghiệm.

Thông số kỹ thuật Máy rửa cốc thủy tinh FlaskScrubber® Labconco

Máy rửa cốc thủy tinh phòng thí nghiệm Nguồn điện Kích thước Trọng lượng. Code

Freestanding FlaskScrubber®

115V, 60Hz 61.6 x 69.8 x 86.9 to 91.9 cm (241/4 x 271/2 x 341/4 to 361/4“) 104 kg (229 lbs.) 4420420

Freestanding FlaskScrubber® with Window and Interior Light

115V, 60Hz 61.6 x 69.8 x 86.9 to 91.9 cm (241/4 x 271/2 x 341/4 to 361/4“) 104 kg (229 lbs.) 4420430

Undercounter FlaskScrubber®

115V, 60Hz 61.2 x 69.6 x 86.6 to 91.7 cm (241/8 x 273/8 x 341/8 to 361/8“) 83 kg (182 lbs.) 4420320

Undercounter FlaskScrubber® with Window and Interior Light

115V, 60Hz 61.2 x 69.6 x 86.6 to 91.7 cm (241/8 x 273/8 x 341/8 to 361/8“) 83 kg (182 lbs.) 4420330

Freestanding FlaskScrubber®

230V, 50/60Hz 61.6 x 69.8 x 86.9 to 91.9 cm (241/4 x 271/2 x 341/4 to 361/4“) 104 kg (229 lbs.) 4420421

Freestanding FlaskScrubber® with Window and Interior Light

230V, 50/60Hz 61.6 x 69.8 x 86.9 to 91.9 cm (241/4 x 271/2 x 341/4 to 361/4“) 104 kg (229 lbs.) 4420431

Undercounter FlaskScrubber®

230V, 50/60Hz 61.2 x 69.6 x 86.6 to 91.7 cm (241/8 x 273/8 x 341/8 to 361/8“) 83 kg (182 lbs.) 4420321

Undercounter FlaskScrubber® with Window and Interior Light

230V, 50/60Hz 61.2 x 69.6 x 86.6 to 91.7 cm (241/8 x 273/8 x 341/8 to 361/8“) 83 kg (182 lbs.) 4420331

Brochure: FlaskScrubber Glassware Washers Labconco

Tham khảo thêm: Máy rửa dụng cụ thủy tinh Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp