Search results: “Froilabo - Ph��p”

Tủ ấm vi sinh phòng thí nghiệm

  • Tủ ấm vi sinh được sử dụng với chức năng kiểm tra vi sinh, khuẩn lạc, viruts, tế bào…

Showing all 15 results