Máy rửa dụng cụ thủy tinh

Máy rửa dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

  • Máy rửa dụng cụ thủy tinh tích hợp chức năng làm sạch, khử trùng và làm khô theo chương trình cài đặt.
  • Mẫu làm sạch: các dụng cụ thủy tinh như cốc, bình, pipet, bình petri, burette, ống nghiệm…
  • Các thể tích thông dụng: BK-LW420 (420 lít), BK-LW320 (320 lít), BK-LW220 (220 lít),..

Xem tất cả 4 kết quả